نوشته‌ها

نهال پسته

نهال پسته یکی از درختان پر فروش میباشد که نهالستان برتر با بهترین بذر های این نهال را تولید و عرضه میکند پسته از تیره سماق بوده و گیاهی دوپایه است و از درختان مناطق معتدل گرم است و سرمای شدید زمستانه راتحمل نمیکند ولی در برابر سرمای ملایم زمستان و تابستان های گرم مقاوم است ازدیاد پسته از طریق پیوند شکمی معکوس و یا پیوند لوله ای برروی پایه های بذری انجام می شود.

روش کشت مستقیم پسته:

در این روش پسته را مستقیما در زمین اصلی می‌کارند، اگر آب باغ شما شور نیست و می توانید پسته را در زمین اصلی سبز کنید، میتوانید از روش کاشت مستقیم استفاده کنید، چون رشد نهال در این روش بیشتر است، برای این منظور بهتر است از پسته های دست پوست استفاده کنید (پسته‌هایی که با دستگاه پوست گرفته شده اند، برای کاشت به این شیوه مناسب نیستند).

 

به این منظور، در اوایل فروردین ابتدا پسته‌ها را بشویید و داخل آب خیس کنید دو تا سه بار آب آن را عوض کنید و تا مدت 24 ساعت داخل آب بگذارید تا بماند، پس از 24 ساعت از آب خارج کرده و بین یک پارچه نخی و روی یک سینی پهن کنید و در یک اتاق که دمای آن حدود 24 درجه است (دمای معمولی یک اتاق که در آن زندگی می کنیم) اجازه دهید بماند تا زمانی که جوانه بزند. توجه داشته باشید، رطوبت پسته‌ها همواره حفظ و به عبارتی پارچه خشک نشود.

زمانی که جوانه‌ها به حدود نیم سانتی متررسید، به زمین اصلی منتقل کنید.بهتر است موقع کاشت، جوانه به سمت پایین باشد.پس از کاشت پسته، روی سطح خاک را مخلوط کود گاوی و کمی ماسه بریزید و چنانچه احتمال می دهید پسته‌ها را جانورانی مانند روباه و کلاغ بیرون بیاورند روی آن را بوسیله خار و یا ظرف یکبار مصرف بپوشانید.

  بهترین زمان کاشت نهال پسته:

مناسبترین زمان کاشت نهال پسته بستگی به شرایط محیط، رقم گیاه و شیوه تکثیر گیاه دارد. به طور کلی از نظر شرایط محیطی، زمان کاشت نهال پسته به شرح زیر میباشد:

در روزهای آفتابی و گرم و یا یخبندان و روزهایی که باد شدید است از کاشت نهال پسته بایستی خودداری شود.

در مناطق دارای آب و هوای گرم و متعدل و همچنین در نواحی با اقلیم نیمه سردسیر، بهترین زمان کاشت نهال پسته، فصل پائیز پس از خواب رفتن نهال پسته است.

در مناطق با اقلیم سردسیر مناسبترین زمان کاشت نهال پسته، بهتر است پس از سپری شدن یخبندان انجام گردد.

ذکر این نکته ضروری است که پایان زمان کاشت نهال پسته در فصل پائیز بایستی طوری تنظیم و برنامه ریزی شود که ریشه نهالبا محیط جدید قبل از فرارسیدن یخبندان انس پیدا نموده باشد، لذا بایستی پایان زمان کاشت 2 الی 3 هفته قبل از بیداری ظاهری نهال درخت پسته باشد.

 

 
  در ایران حدود 90 رقم شناخته شده است که تعدادی از آنها به صورت گسترده و تجاری و برخی به صورت پراکنده و محدود کشت می شوند که خصوصیات مهمترین ارقام تجاری پسته به شرح زیر ارائه می شود:

  پسته اکبری: super long

 

رقم بادامی زرندی:

  میوه این رقم بادامی شکل، ریز و خنجر مانند و رنگی کدر دارد. منشاء آن از باغات قدیمی پسته واقع در منطقه زرند کرمان می باشد. اکثریت برگهای آن 5 برگچه ای هستند. رقمی زودگل و از ارقام خیلی زودرس و در نیمه اول مرداد ماه قابل برداشت است.

    پسته اکبری

   این رقم پسته دارای قدرت رشد متوسط با عادت رشدی گسترده است که ارتفاع آن به حدود 3 متر می رسد و شروع گلدهی آن از 21 فروردین است که از ارقام دیرگل به حساب می آید و طول دوره گلدهی آن 11روز است با جوانه گل کروی شکل و زمان رسیدن میوه اواخر شهریور ماه است که دیررس است با خوشه ای متوسط که شکل مسطیلی دارد با رنگ پوست استخوانی کرم رنگ با درصد خندانی زیاد که مغز ان هنگام رسیدن قرمز رنگ است.

     پسته کله قوچی: Jumbo

 

رقم کله قوچی :

  عملکرد نسبتا ًبالا، میوه فندقی و درشت از عوامل اصلی انتخاب وگسترش آن بوده است دارای شاخه های قوی و محکم تری نسبت به اوحدی می باشد. نسبت به کمبود آب و مواد غذایی حساسیت بیشتری دارد. در اکثر سالها به علت زودگلدهی مخصوصاً در مناطق سردسیر در معرض خطر سرمای بهاره می باشد. میان رس و با سال آوری متوسط می باشد دارای غابلیت انتهایی کمتر و قدرت تولید شاخه های جانبی بیشتری می باشد نهالهای بذری حاصل از این رقم نسبت به سمیت بر مقاوم می باشند. در دهه دوم شهریور قابل برداشت می باشد.

پسته احمدآقایی:  Long

 

رقم احمدآقایی:
   از ارقام تجاری با میوه بادامی شکل، پوست استخوانی سفید و درشتی میوه در حال گسترش می باشد. متوسط گل و دیررس، دارای بیشترین شدت سال آوری که در صورت اعمال مدیریت صحیح داشت به مقدار زیادی قابل کنترل است.

   پسته بادامی زرندی

 

     
       پسته اوحدی: Round

رقم اوحدی:
   یکی از مهمترین ارقام تجاری پسته، بسیار معروف و سازگار در اکثر مناطق پسته کاری و 70-60 درصد باغات پسته رفسنجان را شامل می شود. ارتفاع درخت حدود 3 متر دارای رشد متوسط و تاج گسترده می باشد. اکثریت برگهای آن مرکب سه برگچه ای هستند و برگچه های انتهایی آن بزرگتر از برگچه های جانبی میباشد که رنگ میوه بنفش تیره و قرمز رنگ  و رنگ رویی مغز ارغوانی است شکل میوه کروی وپوست استخوانی کرم رنگ می باشد.
غالبیت انتهای خیلی زیاد و اغلب برگها مرکب برگچه ای هستند. متوسط گل، زودرس و سال آوری متوسطی دارد. در دهه اول شهریور قابل برداشت می باشد.

     پسته خنجری دامغان

 
  رقم خنجری دامغان:
     این رقم یکی از ارقام تجاری پسته منطقه دامغان است که میوه آن بادامی شکل می باشد. اکثریت برگهای آن مرکب 3 برگچه ای هستند و برگچه انتهایی بزرگتر از برگچه های جانبی است. رقمی دیر گل و متوسط رس و در دهه دوم شهریور ماه قابل برداشت است.

    پسته ممتاز

  رقم ممتاز:
    میوه های این رقم بادامی شکل و مغز آن نسبت به سایر ارقام تجاری خوشمزه تر می باشد. اکثریت برگهای آن مرکب سه برگچه ای هستند. رقمی زودگل بوده و در دهه سوم شهریور ماه قابل برداشت است، از ارقام زود گل و دیررس به حساب می آید.

پسته سفید نوق
 

  رقم سفید پسته نوق:
   
این رقم از زمانهای گذشته در منطقه رفسنجان وجود داشته، به ویژه در منطقه نوق که آب و هوای گرمتری نسبت به رفسنجان دارد، گسترش بیشتری یافته است. میوه این رقم بادامی شکل و زودگل بوده که در دهه سوم شهریور ماه قابل برداشت و از ارقام دیررس می باشد.

 

     پسته قزوینی

 


 
 پسته رقم قزوینی: 
 
  منشاء آن منطقه قزوین بوده و در آنجا به نام پسته کله بزی معروف است. میوه آن بادامی شکل، ریز و دارای مغز نسبتاً سبز رنگ است. تعداد میوه موجود در هر خوشه بسیار زیاد است. اکثریت برگهای آن مرکب 3 برگچه ای هستند. رقمی دیر گل بوده و در اواسط مردادماه قابل برداشت و از ارقام خیلی زودرس می باشد.